பாடம் சொல்லி கொடுத்த தந்தை – 3

(Padam Solli Kodutha Thanthai 3)

p.peter 2015-07-28 Comments

This story is part of a series:

அப்பா அத நக்கினா எனக்கு வராது என்டால், நான் புண்டையில் இருந்து நாக்கை எடுத்தேன்.என் மகல் ஆஆ என்டு சிரு நிரை என் வாயில் பொனால், நான் உம்ம் என்டு நக்கி நக்கி குடித்தேன்.

நான் எலும்பி அப்பா உனக்கு பன்னது மாதிரி நி பன்னுவாயா மா ,,என்டு என் குன்னையை அவல் கையில் கொடுத்தேன்,அவல் மருப்பு ஒண்டும் சொல்லாமல் அவல் கையில் பிடித்தி ஆட்டினால்.

ஜிலி முட்டி பொடு , என்டு அவலை முட்டி பொட்டு தன் அப்பாவின் குன்னை கையில் பிடித்து ஆட்டினால். நான் ஆஆஆஆஆ, எண்டேன், ஜுலி அப்பா குன்னையை வாயில் வாங்கு மா என்டேன், என் மகல் நான் எப்பொம் சொல்லுவேன் என்டு காத்தி இருந்தால் போல.
உடனே வாயில் வாங்கி சப்பினால், ஜுலி சுப்பர சப்புரா டி உனக்கு எப்படி தேரியும் ,என் மகல் அவல் குட படிக்கும் girl friends ஒட ஒல் படம் பாத்து இருக்கேன், அப்பா என்டால், நான் ஹ்ஹ், என்டேன்.

ஜுலி அப்பா உன்னேட வாயில் speed ஒக்க வா என்டேன், அவல் சரி என்டால். என் மகலின் முடியை கொத்தாக கையில் பிடித்தேன், அவல் வாயின் அடி வரை என் குன்னை உல்லே விட்டி அடித்தேன்.

என் மகல் ஹ்ஹ்,, ஹ்ஹ் ஹ்,,,,,, ஹ் ஹ்ஹ, என்டு அலரினால், நான் இரக்கம் பார்காமல் என் மகலின் வாயில் ஒத்து என் விந்தை என் மகலின் வாயில் உல்லே விட்டேன். அவலை எலுப்பி அந்த விந்தை என் கையில் வாங்கி ,அவல் முலையில் தேய்து விட்டேன்.
ஜுலி ரேம்பா thanks டி ,எண்டு அவல் கன்னத்தில் ஒரு மித்தம் கொடுத்து ,நான் என்னுடைய ரும் இல் இருந்து வெலியே வந்தேன்,. நான் என் துனி எல்லாம் பொட்டு கொண்டு hall வந்து t.v பார்த்து கொண்டு இருந்தேன்.

என் மகலும் குலித்து கொண்டு 5 நிமிட்த்தி ni8ty ஒட வந்தால், என் பக்கத்தில் வந்து இருந்தால். ஜுலி சந்திரிக்கா soap பொட்டு இருக்க, அவல் அமா என்டால், super smell அப்படியே துக்குது என்டு என் மகலின் கலுத்தை மனத்தினேன்.

அவல் கன்னத்திர்க்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன், அவல் உதடு ஆடியது, என் உதட்டையும் அவல் உதட்டையம் இனைய வைத்தேன். இதல் முத்தம் பர்மாரினேம். அவலுக்கு முத்தம் கொடுத்து கொண்டே, என் மகலின் முலையை கசகினேன்.

ஜுலி bra பொடலியா இல்லை அப்பா என்டால்,,,ஜுலி நான் ஒன்னு சொல்லிவேன் ,தப்பா எடுகாத,,, I WANT FUCK YOU டி டி ,,அப்பா என்ன சொல்லுரிங்க, அமா டி நான் உன்னை ஒக்கனும்,,அப்பா அனுமதி தருவியா, என்டு என் மகலை இருக்கி கட்டி பிடுத்தேன்.
ஹ்ஹ் என்டு calling bell அடித்த்து,,,,,,,,,,,,,,,,

என் மனைவி வந்து இருந்தால், நாங்கல் நல்ல பில்லை போல் நடித்தோம், இர்வு 10 மனி வரை அவல் சினேகிதையை பத்தி சொன்னால் ,அதன் பிரகு நாங்கல் படுக்க பொனோம், என் மனைவி திடிர் என்டு slepping dose எங்க இருக்கு என்டு கேட்டால்.
நான் எதர்க்கு ,இல்லை என் சினேகிதையை பார்த்த்து தூக்கம் வராது அதான் என்டால், எனக்கு சந்தொஷம், என் மகலோடு இந்த இரவை கலித்து விடலாம் என்டு, நான் எடுத்து கொடுத்தேன் ,30 நிமிடம் கலித்து என் மகலோடு ரும்க்கு பொனேன்.

ஜிலி ஜுலி என்டு கதவை தட்டினேன், அவல் கதவை திரந்தால்,,என்ன் அப்பா இல்லை மா உன்னோட அப்பா படுக்குரேனே ,அம்மா என்ன பன்னுராங்க அப்பா, அவல் துக்க மாத்திரை பொட்டு துங்குர மா,,அவல் சரி ஆன 6 மனிக்கு alaram வைங்க அப்பொம் தான் நிங்க சரிய பொக முடியும், அத நா பாத்துக்குரேன் டீ டி,,

நான் என் துனிகலை அவில்த்து எரிந்தேன், என் மகலை பிடித்து இலுத்து அவல் முலை ni8ty ஒட சப்பினேன், ஜுலி அப்பா உன்னை ஒக்கனும் டி , அப்பா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல அப்பா ,babay form ஆயிட்ட என்ன பன்னுவிங்க நான் உனக்கு மாத்திர வாங்கி தாரேன், ஜுலி,

அவல் சிரித்தால்,,,என்னை பிடித்து தல்லி விட்டு ஒடினால் வாங்க என்ன வந்து பிடிச்சி பன்னுங்க ,நான் என் மகல் இவ்வலவு சிக்கிரம் என் குன்னைக்கு புண்டையை காட்டுவால் என்டி எதிர் பார்க்க வில்லை,

நான் என் மகலை பிடிக்க நிர்வானமாக் ஒடினேன், அவல் விட்டின் முன் hall உல்ல ஒரு table சுட்டி வந்தால், அவலை கச்சிதமாக் பிடித்து, அவல் கன் முக்கு காது என்டு முத்தம் கொடுத்தேன். என் மகல் என் முத்த்த்தை வாங்கினால், அவலும் எனக்கு முத்தம் தந்தால்.

என் மகல் எனக்கு முத்தம் தரும் பொது அவல் ni8ty கலத்தி எரிந்தேன், என் மகல் உல்லை ஒன்டும் பொட்வில்லை ஜட்டி மட்டும் பொட்டு இருந்தால்.

அவல் ஒரு முலை பிடிக்கும் பொது அங்கு இருந்து மாடிக்கு ஒடினால் என் மகல் ஒடும் பொது அவல் முலை குலுங்கியது ,என் மகலை மாடி படியில் வைத்தே மடக்கினேன். அவல் முலை கவ்வி சப்பினேன். என் தலையை இருக்கமாக் பிடித்து ஆஆஆ உம்ம்ம் என்டு முன்ங்கினால்.

என் மகலின் 2 முலையும் மார மார சப்பினேன், அவலை அப்படியே மாடி படியில் இருக்க வைத்து என் குன்னை வாயில் வைத்து சப்ப சொன்னேன், அவலும் வேகமாக் உம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் என்டு சப்பினால். என் விந்தை 2 முரையாக அவல் வாயில் கொட்டினேன்.
அவல் அதை கிலே துப்பினால், என் மகலின் ஜட்டியை வேகமாக கலத்தி, புண்டையை நக்கினேன்,என் மகல் காலை விரித்து புண்டையை நக்க தந்தால்,,உம்ம்ம்,,,ஜ்ஜ்,,. அவல் புண்டையில் விரல் பொட்டு கொடைந்தேன்.

அவல் என்னை மருபடியும் தல்லி விட்டு அவல் ரூம் ஒடினால்,நானும் பொய் துரத்தினேன். அவல் பொய் அவல் bed படுத்து இருந்தால், என் மகலிடம் பொய் ஜுலி இனி நி எங்கும் ஒட முடியாது கதவை சாத்திட்டேன்,என்டு சொல்லி அவல் மேத்தேயில் பாய்ந்து, என் மகலை காம பொதையின் உச்சிக்கு அலைத்து சேன்டேன்.

என் மகலின் காலை விரித்து என் குன்னைய்யை அவல் புண்டை பிலவில் வைத்து தேய்தேன். மேதுவாக உல்லை தல்லி புண்டையில் இடித்தேன். ஆஆஆஆஆஆ,என்டு அவல் முன்ங்கினால்,,,,என் மகலின் புண்டை இருக்கமாக இருந்தால் அவல் கன்னி இன்னும் உடைகாமல் மேதுவாக ஒத்து அவல் காமத்தை அதிக படுத்தினேன்.

கன்னி புண்டை இருப்பதால் எனக்கும் சுகம் பரவியது, என் மகல் காம மயக்கத்தில் அப்பா இன்னும் பன்னுங்க ஆஆஆஆ என்டால்,,,நான் அவல் கன்னி திரையை உடைக்க முடிவு எடுத்தேன், வேகமாக இடுத்தேன்,என் மகல் ஆஆஆஅ,,அப்பா வலிக்குது பொதும் என்டு கத்தினால்.

ஜிலி முதல் இப்படி தான் இருக்கும் பொருத்துகோ என்டு என் மகலை வேகமாக் புன்ர்தேன், அவல் பல்லை கடித்து கொண்டு ஒல் வாங்கினால், ஊஊஊஒ,,,,,என் மகல் காம் மயகதால் என்னை கட்டி அனைத்தால்,அவலை என் நாக்கை பிடித்து நக்கி சுவைத்தால்,,நானும் அவலை ஒத்தி அவல் முலை கசக்கினேன்.

என் மகலின் கையை பிடித்து துக்கி என் குன்னை மிது இருக்க வைத்தன்,,நான் என் கால்கலை விரித்து இருந்தேன், என் மகல் என் குன்னை மிது துக்கி இருந்தால்,,நான் அவல் முலை சப்பி பால் குடித்து கொண்டே ஒத்தேன்,

2 தடவை விந்து வந்தால் இந்த முரை வர தாமதம் ஆனது ,,நான் அந்த கலைப்பில் அப்படியே மேத்தேயில் சாய்தேன், என் மகலி தேங்காய் உரிக்க நான் , நானும் அவலை துக்கி அடித்தேன்.

என் மக்லை கட்டில் இருந்து துக்கி குனிய வைத்து,,,வைகமாக் ஒக்கும் பொது,,2 பேரும் கத்தி காம் சுகம் அடைந்தேம்,,,,இருதில் அவல் அப்படியே படுக்க,,,நான் அவல் வேகமாக் காலை விரித்து புண்டையில் குத்துனேன்,,,,விந்து வேகமாக வர என்னால் அவல் புண்டையில் இருந்து என் குன்னே எடுக்க முடியவில்லை, அப்படியே நான் அவல் மிது படுத்து விட்டேன்,
நேரம் கிடைக்கும் பொது நாங்க ஒத்து மகில் மகில்கிரேம்,,

நன்டி,,,,plss give one comment,,,exit my tamil spelling

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top