விடிய விடியக் கண்ட இன்பம்

(Tamil Kamakathaikal - Vidiya Vidiya Kanda Inbam)

jalamohini 2015-10-12 Comments

நான் மதியம் மு°ன்று மணிக்குதான் சாப்பிட ேபாவேன்.. அப்போது யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு அறையல் வைத்துதான் கோமதி எனக்கு சாப்பாடு ேபாடுவாள்…. அன்று சாப்பாடு ேபாட்ட ேபாது.. கண்ல காட்னா பார்த்துகிட்டே சாப்பிடுவேன்ல என்றேன்.. அவள் கண்களால் கணவன் வீட்டில் இருப்பதாய் ஜாடை காட்டினாள்.. நானும் கண்களால் மாராப்பை விலக்கி விட ெகஞ்சி சைகை ெசய்தேதன்… அவள் ம்கூம் என்றது ேபால ேபானவள்..

தண்ளணீர் எடுத்து வரும் ேபாது.. மாராப்பை விலக்கி விட்டபடி வந்தாள்நான் பார்வையாலேயே அவள் முலையை தடவிக் ெகாடுத்தேதன்.. நல்லா இருக்கே தரக் கூடாதா ஒரு தடவை என்றேன்.. சாப்பிடுங்க ேபசாம என்று அதட்டினாள்.. நான் அவள் ெதாப்புளை பார்த்துக் ெகாண்டே ைகயை சப்பினேன்…அவள் எட்ட நின்று நான் ரசிக்க ரசிக்க காட்டிக் ெகாண்டே நின்றாள்.. கை கழுவி விட்டு வரும் ேபாது..குண்டியில் கை வைத்து ஒரு அழுத்து அழுத்தினேன்..

.அவள் ப்ச் என்றாள்.. ஆக ெதாடுதல் ஆரம்பித்து விட்டது.. அடுத்த முறை கசக்கி விட வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானி்த்தேன்.. அடுத்த முறை சாப்பாடு ேபாடும்ேபாது சட்டென் முலையைப் பிடித்து ஒரு அழுத்து அழுத்தி விட்டேன்… இப்படி எல்லாம் பண்ணாதிங்க யாராவது பார்த்துடப் ேபாறாங்க என்றாள்… யாரும் பார்க்கலைன்னா உனக்கு ஒகேவா என்றேன் ெமதுவான் குரலில். ஒகே என்று சிரித்துக் ெகாண்டே சொல்லி விட்டுப் ேபானாள்…

அடுத்த முறை கடையில் யாரும் இல்ைல… சாப்ிடறதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு தடவை என்றேன் ெகஞ்சலாய்.. என்ன என்றாள் அதிாச்சியோடு.. இங்கயா.. என்றாள்.. சும்மா சில்மிசம் மட்டும் இதப் பார் என்றேன் ஜன்னல் அருகே அழைத்துப் ேபாய் அப்படியே பார்த்துக் கிட்டு இரு.. யாரும் வந்தா ேபாயிரலாம் என்றேன்… அவள் அப்படியே குனிந்து ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாள்…

நான் பின்புறமாய் நின்று அவள் குண்டியை ெமல்ல அழுத்தி அழுத்தி தடவிக் ெகாடுத்ேதன்.. குனிந்திருந்தது முலையைப் பிடித்து கசக்க வசதியாய் இருந்தது.. முலைகளை கசக்கி உருட்டிக் ெகாண்டே… சூத்தில் வைத்து பூலை ேதய்க்க ஆரம்பித்ேதன்… நல்ல மு்டு ஏறிய ேநரம் யாரோ வர்ராங்க என்று ஓடிப் ேபாய் விட்டாள்… வந்த ஆள் டீ குடித்து விட்டுப் ேபாகிற வரை காத்திருந்து எனக்கு ெராம்ப தவிப் பா இருக்கு உன்னை முழுசா பார்க்கணும்னு என்றேன்…

எனக்கும்தான்.. ராத்திரி பத்து மணிக்கு பின்னால ஒரு கொட்டாய் இருக்கு அங்க வர்றிங்களா என்றாள்.. யாரும் வர மாட்டாங்களா என்றேன்.. ம்கூம் அங்கே வந்துடுங்க பத்து மணிக்கு என்றாள்.. நான் பத்து மணிக்கு தவிப்போ.டு காத்திருந்து விட்டு இரவு அங்கே ேபானேன்.. ெகாட்டகை ேமல் ஒரு பரண் இருந்தது.. ேமல வாங்க என்ற அவள் குரல் ரகசியமாய் ேகட்க.. ஏணி மேல் ஏறி பரணுக்கு ேபானேன்…

குடிசை மாதிரி இருந்த அதற்குள் மண்டி ேபாட்டுதான் உள்ளே ேபாக வேண்டி இருந்தது..தரையில் ேபார்வையை விரித்து ஒரு சிமினி விளக்கை எரிய விட்டிருந்தாள்.. மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த காட்டன் ஸாரி கட்டி ேதவதை மாதிரி அந்த ெவள்சிசத்தில் ெதரிந்தாள்… ெநல் அடுக்கி வைக்கிற இடமா என்றேன்.. ஆமா என்றாள்.. தலையில் மல்லிகை பூ வைத்து நன்றாய் அலங்காரம் பண்ணி வந்திருந்தாள்..

இரண்டு ேபரும் கால் நீட்டியபடி சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்து ெகாண்ேடாம்.. என்னை பிடிக்குதா உங்களுக்கு என்றாள்.. ெராம்ப என்றேன்… என்னை உனககு° பிடிச்சிருக்கா.. என்றேன் பிடிக்கலைன்னா வருவேனா என்றாள்.. அவள் தாடையைப் பற்றி ஏந்திக் ெகாண்டேன்… ெமதுவாய் அவள் உதடுகளில் முத்தம் வைத்து உதட்ைட சப்பினேன்… அவளும் நன்றாய் ரசித்து எனக்கு முத்தம் ெகாடுத்தாள். அக்குளுக்குள் கீழ் கை ெகாடுத்து அவளை இறுகத் தழுவிக் ெகாண்டேன்.. அவள் கால்களால் என்னை பின்னிக் ெகாண்டாள்..

என் கை அவள் சூத்துக்குப் ேபானது.. பதமாய் தடவி பிசைந்து விட்டு காலோடு அவள் புடவையை வழித்து சுருட்டினேன்.. மாராப்பு விலகி இருக்க திமிறிய முலைகள் மீது முகம் வைத்து ேதய்த்ேதன்.. அவள் த்லையை நன்றாக அழுத்திக் ெகாண்டாள்.. ரவிக்கைேயாடு ேசர்த்து அவள் முலையை சப்பிக் ெகாண்டே கையை பாவாடைக்குள் விட்டேன்.. தொடைகள் வழியாய் தடவிக் ெகாண்டே மையத்துக்கு கையை ெகாண்டு ேபானேன்

..ேஷவிங் பண்ணிய அவள் புண்டை பிளவுக்கு கை ேபானதும் அவள் என்னை இன்னும் ்இறுக்கமாய் பின்னிக்ெகாண்டாள்… விரலை உள்ளுக்குள் விட்டு நிமிண்ட அவள் தவிக்க ஆரம்பித்தாள்…என் ேபண்டை பட்டன் பிரித்து ஜிப்பை கீழிறக்கி விட.. நான் ேபண்டை் அவிழ்த்ேதன்.. அடுத்து ஜட்டியையும் அவளே உருவி விட்டாள்.. நான் ெகாசுவத்தில கை ேபாட்டு அவள் புடவையை பிரித்தேதன்..

உள் பாவாடையோடு இருந்தது எனக்கு ெவறியை அதிகமாக்கியது.. சட்டென பாவாைடயை உயர்த்தி ெதாடைக்குள் முகம் பதித்து சாமானில் நாக்கு ேபாட ஆரம்பித்ேதன்… கைகள் முலையை திருகி உருட்டியது…ஸ்ஸ்்ஆஆ என்று ெநளிந்தாள்..கால்களை என் ேதாளுக்கு ேமல் ேபாட்டு என்னை இன்னும் நன்றாக அழுத்த என் நாக்கு அவள் புண்டைக்குள் சுழன்றது.. நான் துழாவி எடுக்க..ம்ம் ம்ம் என்று இன்னும் நன்றாய் என்னை ெநருக்கினாள்…

நான் நாடாவை விலக்கி விட்டு பாவாடையை உருவினேன்… ரவிக்கையின் பட்டன்களையும் பிரித்து பிராவிலிருந்து முலையை ெவளியே ெகாண்டு வந்தேதன்…அவள் ேமலுமாய் நான் கீழுமாய் மாறி மாறி அந்த சின்ன இடத்துக்குள் இருவரும் கட்டி உருண்ேடாம்.. அவளை குப்புற படுக்க வைத்து சூத்தில் முகம் வைத்து ேதய்த்து சப்பினேன்… ேபாதும் ேபாதும் என்று புரண்டு ெகாண்டவள்..

என் சுன்னியை பிடித்து தன் புண்டைக்குள் திணத்துக் ெகாண்டாள்.. நான் அவள் உதட்டைக் கவ்வி முலைலகளைத் திருகி பிசைந்தபடி ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்ேதன்… ஆனந்த ெவள்ளம் பாய்ந்து ஓய்ந்தது. அடுத்த முறை அவளைக் குனிய வைத்து முலைகளைக் கசக்கியபடி பின்புறமாய் வேலை ெசய்தேதன்..

மு°ன்றாவது முைற அவள் எனக்கு ேமலாக உட்கார்ந்து அவளே ேவலை ெசய்தாள்.. விடிய விடிய இருவரும் பின்னிப் பிணைந்து கிடந்ேதாம்… காலை விடிகிற ேநரத்தில் ைசடு ெபாசிசனில் ஒரு முறை கட்டிப் பிடித்தபடி திணித்து அடித்ேதன்.. ெகாள்ளாத இன்பத்்ைத இருவரும் ்அனுபவித்து விடிகிற வேைளயில் அவள் என்னை இறுக கட்டிபிடித்து முத்தம் ெகாடுத்து பிரியா விடையோடு அனுப்பி வைத்தாள். Neengalum Tamil Kamakathaikal Niraiya Padithu Inbam Petru Irupeergal Endru Ninaikirom

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top